Спорт 14 apr 2021 575

Буряадай харбаашад хилын саана бэеэ туршана

Олимпиин наадануудта бэлдэжэ байһан Буряадай тамиршад Турциин Антальяда үнгэргэгдэһэн уласхоорондын мүрысөөндэ хабаадаа.

“Европейский Гран при” гэһэн мүрысөөнэй 2-дохи шатада Буряадай харбаашадай дүн урдахи шатын дүнтэй зэргэсүүлбэл, нэгэ заа үлүү байба. Энэ удаа Светлана Гомбоева болон Инна Степанова эрхим 16 харбаашадай тоодо оролсоһон байна. Тус мүрысөөндэ Виктория Будаева болон Цырен Балтаков хэдэн шата дабажа гараа. 
Хорватида болоһон “Европейский Гран при” гэһэн мүрысөөнэй 1-дэхи шатада эрэшүүлэй дунда Үбэр Байгалай хизаарай түлөөлэгшэ Бэликто Цынгуев түрүүлжэ гараа һэн гээд һануулая. 2-дохи шатада үшөө нэгэ буряад угтай хүбүүн шалгараа. Галсан Базаржапов табан уулзалгада илалта туйлажа, чемпионой нэрэ зэргэдэ хүртөө. Һонирхолтой гэхэдэ, дүрбэлжэн финалай уулзалгада Галсан Бэликто Цынгуевтай ана-мана тулалсажа, оройдоол һүүлшын годли табижа, илалта туйлаһан байна. Галсан Бэликто хоёр Агын буряадай тойрогой Зугаалай һууринһаа уг гарбалтай юм. 
Ородой суглуулагдамал командын блочно түхэлэй һур номшоор харбадаг эхэнэрнүүд ялас гэмэ амжалта туйлаа. Эндэ бүхы шангай һууринуудые Ородой тамиршад эзэлээ. Наталья Авдеева түрүүлээ, Арина Черкесова болон Степанида Артахинова гэгшэд шангай һууринуудта гараа. 

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: “Antalya 2021 European Grand Prix” сайтһаа зураг