Спорт 23 apr 2021 639

​Буряадай тамиршан Евгений Жербаев нютагтаа мастер-класс үнгэргөө

© фото: orda-info

Усть-Ордын Буряадай тойрогой Нүхэдэй аймагай Куйта нютагһаа гарбалтай, 2021 дүрэ буляалдалгын барилдаагаар Ородой Холбоото Уласай чемпионадай мүнгэн шанда хүртэһэн Евгений Жербаев нютагтаа барилдаагаар масстер-класс үнгэргэбэ.

Хоёр үдэрэй туршада Новонукутский һууринай һургуулида тамиршан һонирхолтой хэмжээ ябуулга үнгэргөө гэжэ бэеын тамирай багша Эдуард Ахунов хэлэбэ.

 «Апрелиин 22-то манай нютагай Евгений Жербаев ерэжэ, барилдаанай дүрэнүүдые харуулаа. Бидэ тэрэнэй буулгабаринуудые хэжэ, жэлэй туршада хэрэглэхэбди. Багшанар, түрэлхид уласхоорондын классай мастер Евгений Жербаевта баяр хүргэнэбди», - гэжэ Эдуард Ахунов хэлэбэ. 

 

Фото: orda-info