Спорт 28 apr 2021 519

​Уласхоорондын мүрысөөндэ Буряадай тамиршан Тамир Галанов хабаадаба

© фото: "Борцы Бурятии"

Ород гүрэнэй хойто зүгэй ниислэл гэжэ алдаршаһан Санкт-Петербург хотодо болоһон уласхоорондын мүрысөөндэ Тамир Галанов шангай һуури эзэлжэ шадабагүй. 

“Кубок губернатора Санкт-Петербурга” гэһэн уласхоорондын мүрысөөн 14 гүрэнүүдэй 102 тамиршаниие суглуулба. Ород гүрэниие түлөөлһэн 32 боксернуудай дунда Буряадай Тамир Галанов ринг дээрэ гараа.

52 килограммай шэгнүүртэ буряад тамиршан оройдоол нэгэ уулзалга үнгэргөө. Индиһээ ерэһэн Амит гээшэдэ шүүгдэшөө. Олимпиин наадануудай абарга, Узбекистанай Шохобиддин Зоиров энэ шэгнүүртэ түрүүлжэ гараа. Хүнгэн шэгнүүрнүүдтэ һүүлэй хэдэн жэлнүүдтэ Буряадай хүбүүдтэй тэмсэдэг Саха-Яхад Уласай Василий Егоров хүрэл медальда хүртөө. Бүхы дээрээ Ородой суглуулагдамал команда 4 алтан, 6 мүнгэн болон 8 хүрэл медальнуудта хүртөө.

Тамир Галанов хадаа допинг эдеэ гэжэ хардагдаад, хоёр жэлэй хугасаада нэгэшье мүрысөөнүүдтэ хабаадаагүй. Оройдоол мартын 12-һоо дахинаа мүрысэхэ аргатай болоо.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: "Борцы Бурятии"