Спорт 11 may 2021 639

Сүлөөтэ барилдаагаар мүрысөөн эхилбэ

Улаан-Үдэ хотодо эхэнэрнүүдэй дунда сүлөөтэ барилдаагаар Ород Уласай чемпионат мүнөөдэр эхилхэнь.
Эмхидхэлэй хорооной мэдээсэһээр, мүнөөдэр Буряад Ороноо түлөөлэгшэ 16 барилдаашан хибэс дээрэ гараха. Эдэнэр 6 шэгнүүртэ хаба шадалаа туршаха. 
Мүрысөөнэй нээлгын ёһолол майн 12-то болохо. Хамтадаа Россиин эгээл бэрхэ 200 гаран барилдааша басагад сугларанхай.  50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72, 76 кг. шэгнүүрнүүдтэ тамиршад барилдаха болоно.

Фото: Федерация спортивной борьбы России