Спорт 12 may 2021 493

​Буряадай гурбан барилдааша басагад Ородой чемпионадай финалда гараа

© фото: egov-buryatia.ru

Майн 11-12-ой үдэрнүүдтэ Улаан-Үдэ хотодо эхэнэрнүүдэй дунда барилдаагаар Ородой чемпионат үнгэргэгдэнэ. Түрүүшын үдэрэй дүнгүүдээр түрүү һуури эзэлхын түлөө барилдаха тамиршадай нэрэнүүд мэдэгдэбэ. Тэдэнэй тоодо, хибэсэй гурбан эзэдэй оролсоһондонь баярламаар.

Тус мүрысөөндэ Ород гүрэнэй суглуулагдамал команда бүридхэгдэхэ юм. Тэдэ Олимпиин наадануудта хабаадаха ёһотой. Һоригшодой мэдээсэһээр, Улаан-Үдэдэ илалта туйлаһан бүхы тамиршад абаһаар лэ Токиодо барилдахагүй. Үшөө хоёр һорилгын хэмжээ ябуулгын болон нэгэ уласхоорондын мүрысөөнэй удаа Япон гүрэн ошохо барилдаашад элирүүлэгдэхэ.

Буряадай ниислэлдэ хибэс дээрэ 116 хүн гараа. Тэдэ түрүү һуури эзэлэгшэдые арбан шэгнүүртэ элирүүлхэ юм.

Һаяхана Европын чемпионой нэрэ зэргэдэ гурбадахияа хүртэһэн Стальвира Оршуш 53 килограммай шэгнүүртэ финалда орожо шадаа. Энэ удаа тэрэ илалта туйлабал, Ородой 4 удаа чемпион болохо. Стальвира энээндэ бэлэн гэжэ түрүүшын уулзалганууд харуулаа. Хахад финалай уулзалгада Буряадай тамиршан оройдоол 40 секундын туршада шүүжэ, гол финалда гараа. Нэрэ зэргэтэй Анжелика Ветошкинатай Стальвира алтан медаль түлөө тэмсэхэ.

57 килограммай шэгнүүртэ Ирина Ологонова чемпион болохын түлөө шамдана. Тэрэ хоёр уулзалгада илалта туйлаа. Дагестанай Хатижат Муртазалиеватай финалда барилдаха юм.

Чуваш Уласһаа уг гарбалтай, хэдэн жэлдэ Буряад орониие түлөөлдэг Мария Кузнецова өөрөө хэды залуушье һаа, дүй дүршэл ехэтэй тамиршан. Түрүүшын үдэртэ тэрэ хоёр залуу тамиршадтай уулзажа, илалтануудые туйлаһан байна. Эрхүү можын Кристина Тамразянтай Мария финалда уулзаха. Һонирхолтой гэхэдэ, хоёр жэлэй хугасаада Эхирид-Булагадай аймагһаа уг гарбалтай Кристиные Буряадай мэдээжэ һоригшо Евгений Павлов һорилго хэнэ гээшэ.

Майн 12-то алтан медаль түлөө уулзалганууд үдэшын 18 часһаа эхиеэ абаха. Үдэрэй программада ороһон хүрэл медалиин түлөө барилдаан баһа һонирхолтой байха гээд һанагдана.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: egov-buryatia.ru