Спорт 2 jun 2021 1085

Буряадай харбаашан Турцида шалгараа

Буряадай тамиршан Надежда Харитонова шангай 2-дохи һуури эзэлжэ шадаа

Заншалта һур номшоор харбалгаар уласхоорондын мүрысөөн Турци гүрэнэй ниислэл болохо Стамбул хотодо үнгэргэгдэбэ. Буряадай тамиршан Надежда Харитонова шангай 2-дохи һуури эзэлжэ шадаа.

“Кубок завоеваний” гэжэ нэрэтэй мүрысөөн 9-дэхиеэ эмхидхэгдэнэ. Аяар холын 1453 ондо Мехмед II гэгшын хүтэлбэрилгэ доро Турциин сэрэгшэд Константинополь дайгаар абаһан түүхэтэ үйлэ хэрэгтэ зорюулагдана гээд хэлэлтэй. Турци гүрэнэй Юрэнхылэгшэ Реджеп Тайип Эрдоганай даабаряар үнгэргэгдэжэ, үндэр хэмжээндэ болоно.

Тус мүрысөөндэ хабаадагшад заал һаа өөрын арадай изагуурай һур номшо хэрэглэнэ. Тамиршад 70 метр зайда Турциин “Пута” гэдэг сагаалса руу харбана.

Буряад һур номшо барижа, буряад хубсаһа үмдэһэн хүнүүдэй холын Турцида байһаниинь һайшаалтай. Ород гүрэнэй суглуулагдамал командын бүридэлдэ Олег Цыбикжапов болон Надежда Харитонова гэгшэд оруулагдаа. Тиигэжэ Надежда Харитонова шалгаржа, мүнгэн медальда хүртөө. 10 мянган Турциин лира мүнгэн шан абаа.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Ородой һур харбалгын федерациин зураг