Спорт 22 jun 2021 509

​Агын Буряадай тойрогой тамиршан Токиодо Олимпиадада хабаадаха

© фото: Агын Буряадай тойрогой сайтһаа гэрэл зураг абтаа

Агын Буряадай тойрогой тамиршан Галсан Базаржапов Токиодо үнгэргэгдэхэ Олимпиадада хабаадаха. Тэрэ Париж хотодо хубиин тоосоондо классическа номо һуршаар квалификациин түгэсхэлэй шатада зунай Олимпиадада хабаадаха эрхэдэ хүртөө.

Галсан Базаржапов молдаванин Дан Оларутай уулзажа, 6:2 гэжэ оноотойгоор илаа. Финалай ¼ шатада хүрэһэн гүрэнүүдэй түлөөлэгшэд Олимпиаджа хабаадаха юм. Тодорхойлбол, Финлянди, Венгри, Израиль, Молдави, Польшо, Ород гүрэн болон Украина.

«Агын тамирай олониитэ нютагайнгаа хүбүүнэй туйлалтаар омогорхонобди. Галсан Базаржапов болон тэрэнэй һоригшо Балта Цынгуевтэ дэлхэйн мүрысөөндэ амжалта хүсэнэбди», - гэжэ Агын Буряадай торогой захиргаанай тамир болон спорт хүгжөөлгын таһагай дарга Булат Бальжинимаев хэлэбэ.

Ородой эрэшүүлэй суглуулагдамал команда командна тоосоондо лицензи абажа шадаагүй. Олимпиадада хабаадаха эрхэдэ хүртэхын түлөө түрүү гурбан һуури эзэлхэ ёһотой байгаа. Ородой командын гэшүүд Галсан Базаржапов, Бэлигто Цынгуев, Алдар Цыбикжапов эрхим найманай тоодо орожо шадаагүй. 

Фото: Агын Буряадай тойрогой сайтһаа гэрэл зураг абтаа