Спорт 20 aug 2021 419

​Һур харбалгаар Ородой чемпионадта Буряадай тамиршад 3 алтан медаль абаа

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Буряад Уласай Толгойлогшо августын 19-дэ һур харбалгаар Ородой чемпионадай хаалгын баяр ёһололдо тамиршадые, һоригшодые, харагшадые амаршалаа.

Буряадай тамиршад гурбан зайда түрүүлжэ шадаа. Классическа номо һуршаар харбалгада Светлана Гомбоева Эрдэм Цыдыпов хоёр хубиин тоосоондо шүүгээ. Микс-командада Эрдэм Цыдыпов болон Инна Степанова хоёр түрүүлээ. Олимпиин наадануудай вице-чемпион Инна степанова Ородой чемпионадай мүнгэн медальда хүртөө.

- Тамиршадайнгаа амжалтануудаар ехэ омогорхонобди. Мүрысөөндэ хабаадагшадые бултыень амаршалнаб. 200 тамиршад мүрысөөндэ хабаадажа, 6 комплект медалиин түлөө һур харбаашаад тулалдаа. Саашадаа ажабайдалдаа, тамиртаа амжалтатай ябахыетнай хүсэнэб, Ородой спорт бүри амжалтатай дабшаг лэ!, - гэжэ Буряадай Толгойлогшо хэлэбэ.

Ородой Холбоото Уласай 24 можо нютагуудай 200-һаа дээшэ тамиршад һур харбалгаар Ородой чемпионадта хабаадаа.

 

Источник: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан

Фото: Буряад Уласай Засагай газар