Спорт 14 dec 2021 724

​Буряадаймнай мэдээжэ санашан мүнгэн медальда хүртэбэ

© фото: Алиса Жамбаловагай Facebook хуудаһанһаа абтаба

Санаар урилдагшад Пермска хизаарай Чусовой гэһэн хотодо декабриин 11-14 үдэрнүүдтэ ана мана тулалдажа байнад.  

Буряадай мэдээжэ санашан, Алиса Жамбалова 10 модоной зайда классическа түхэлөөр урилдахадаа, 29:24.8 сагай хусаада гаталһан байна. Харин богони зайда тэрэ 4-дэхи хүрэжэ ерээ. Мүнөөдэр санашад сүлөөтэ түхэлөөр гүйлдэжэ эрхимүүдээ элирүүлхэ.

Бүхыдөө энэ урилдаанда Ород Уласай 20 можоһоо 68 тамиршад хабаадана.

Фото: Алиса Жамбаловагай Facebook хуудаһанһаа абтаба