Спорт 9 feb 2022 959

Тобшо һонинууд

Санаар урилдаан Красноярск.

 Сибирь болон Алас Дурна зүгэй федеральна тойрогой мүрысөөндэ мэдээжэ санашад хабаадаһан байна. Тэдэнэй тоодо Буряадаймнай Алиса Жамбаловае нэрлэмээр. Мүрысөөнэй гурбан урилдаанда Алиса хабаадажа, бултандань алтан медаль абажа шадаа.

Выльгорт (Коми Улас).

Ородой һурагшадай Спартакиадын финальна шата мартын 1-7-ой үдэрнүүдтэ болохоор хараалагдана. 44 можо хизаарай 200 гаран санашад мүрысэхэ юм. Тус хэмжээ ябуулгада Буряад Уласай оройдоол нэгэ тамиршан хабаадаха. Виктория Невьянцева Алас Дурна зүгтэ шалгараад, финальна шатада ороо гээшэ.

Биатлон Южно-Сахалинск.

Суута тамиршан Анна Богалийн шанда хүртэхын түлөө үхибүүдэй хоорондо Ородой Кубок эмхидхэгдэнэ. Эдиршүүл наһанай табан бүлэгтэ хубааржа тэмсээ. Тус мүрысөөнэй 3-дахи шатада Буряадай эдир тамиршан шалгараа. Дмитрий Путинцев 11-12 наһатай хүбүүдэй дунда хүрэл медаль абажа шадаа. 4,8 модоной зайда тэрэ сагаалса буудаад, нэгэ дахин тудаагүй.

Шатар Челябинск.

Буряадай уласхоорондын гроссмейстер Антон Шомоев “Мемориал М.Лозоватского” гэһэн бүхэросиин мүрысөөндэ хабаадаа. Түрүүлһэн дүрбэн шатаршад адли 7 очкотой мүрысөөгөө түгэсхэһэн байна. Мүн Антон Шомоев тэдээнһээ оройдоол хахад очко багаар абаашье һаа, 10-дахи һуурида гараа гээд хэлэлтэй. Владивосток. Сагаан һарын эхин үдэрнүүдтэ Владивосток хотодо “Барай Кубок” гэһэн уласхоорондын мүрысөөн үнгэргэгдэбэ. Гол наадануудтань хабаадаһан 8 тамиршадай дунда Буряадай шатаршан Жамсаран Цыдыпов наадаа. Тэрэ 4-дэхи һуури эзэлээ. Хэмжээ ябуулгын блиц-тулалдаануудта Жамсаран шангай 2-дохи һуурида гараа. 12 нааданда тэрэ 10,5 очко абаһан байна.

Самбо Барнаул.

СССР-эй габьяата һоригшо Валерий Метелицын дурасхаалай мүрысөөндэ 100 гаран тамиршад суглараа. Эндэ Буряадай тамиршад гурбан медальда хүртөө. Баир Цыденов өөрын шэгнүүртэ түрүүлжэ гараа. Яшар Мамедов шангай 2-дохи һуури эзэлһэн байна. Хүрэл медаляар Денис Крайнов шагнагдаа.

Сагаалса буудалга Ижевск.

Ородой чемпионадта тамиршад пневматическа буугаар буудажа, түрүүшүүлые элирүүлээ. Буряадаймнай тамиршад оройдоол нэгэ медаль абажа шадаа. 10 метрэй зайда винтовкоор буудалгада Анна Сушко хүрэл медаляар урмашуулагдаа. Олимпиин наадануудта шангай һуури эзэлһэн Юлия Каримова чемпион боложо тодороо. Эхэнэрнүүдэй дунда Буряадай суглуулагдамал команда 4-дэхи һуурида гараа. Анна Сушко, Анастасия Деревягина болон Екатерина Бубенцова гэгшэд Буряадые түлөөлөө

Автор: Борис БАЛДАНОВ