Спорт 6 apr 2022 711

​Тобшо һонинууд

Һур харбалга

Могойто (Үбэр Байгалай хизаар). Спортын габьяата мастер, “Дружба-84” гэһэн уласхоорондын наадануудта түрүү һуури эзэлһэн Мунко-Бадра Дашицыреновэй дурасхаалда зорюулагдаһан ээлжээтэ мүрысөөндэ 311 тамиршад суглараа.

Эрхүү можын, Буряад Уласай түлөөлэгшэд хоёр-хоёр медальнуудые абажа шадаа. Талмайн эзэд бусадыень хуу абажархёо.

Классическа номо һуршаар харбалгада хубиин тоосоондо Баир Цыбекдоржиев шангай 3-дахи һуури эзэлээ. Блочно түхэлэй номо һуршаар командна тоосоондо Улаан-Үдэ хотын “Динамо” бүлгэмэйхид хүрэл медальда хүртөө. Дамби Ганжуров, Булат Сандитов болон Сергей Шенхоров гэгшэд командын түлөө харбаһан байна.

 

Бокс

Находка (Примориин можо). 17-18 наһа хүрөөдүй тамиршадай дунда Алас Дурна зүгэй чемпионат мартын 27-һоо апрелиин 2 болотор эмхидхэгдэбэ. Буряадай түлөөлэгшэд 7 медаль абажа шадаа.

2-дохи һууринуудые Санзи Ринчинов Сергей Машкиев хоёр эзэлжэ, мүнгэн медальда хүртөө.

Эрдэм Балданов, Виталий Какубава, Александр Шамов, Дмитрий Широков болон Николай Демин гэгшэд 3-дахи һуурида гараа.

 

Барилдаан

Сүхэ-Баатар (Монгол орон). Монголой Герой Сүхэ-Баатарай нэрэмжэтэ мүрысөөндэ 800 гаран эдир барилдаашад суглараа. Гурбан жэлэй хугасаада тэндэ Буряадай түлөөлэгшэд хабаадаагүй байгаа.

“Зугаалай” гэһэн спортын клубай гэшүүд хоёр медальтай гэртээ бусаба. 45 килограммай шэгнүүртэ Тумэн Ешонов түрүүлжэ гараа. Цырен Раднаев өөрын шэгнүүртэ хүрэл медаляар шагнагдаа.

 

Бага футбол

Нижний Новгород. “Мини-футбол в школу!” гэһэн бүхэроссиин түсэлэй һүүлшын шатада Буряадаймнай хоёр команда хабаадаба. Гусиноозерск хотын гимназиин басагад өөрын наһанай бүлэгтэ 8-дахи һуурида гараа. Кудара-Сомоной басагад 6-дахи һуури эзэлээ.

 

Сагаалса буудалга

Казань. 17 наһа хүрөөдүй тамиршадай дунда Ородой чемпионат эдэ үдэрнүүдтэ эмхидхэгдэжэ байнхай. Мүрысөөнэй түрүүшын үдэр Буряадай тамиршан шалгараа. Арина Шулуева пистоледээр түргөөр буудалгада хүрэл медаль абажа шадаа.

 

Гиир үргэлгэ

Киров. 19 наһатайшуулай дунда Ородой чемпионадта Буряадай хэдэн тамиршад хабаадаба. Хоёр дахин чемпионой нэрэ зэргэдэ Дмитрий Коломин хүртөө. 2023 онһоо хойшо Дмитрий ехэшүүлэй дунда мүрысэжэ эхилхэ.

 

Универсальна тулалдаан

Волгоград. Ородой чемпионадай командна тоосоондо 53 можо хизаарай дунда Буряадай тамиршад  эрхим гурбанай тоодо орожо шадаа. Бүхы дээрээ тэдэ дүрбэн медаль абаа.

Даша Жамбалов Виталий Ананин хоёр чемпионууд боложо тодороо. Сэндэма Лубсанова 2-дохи һуурида гараа. Иван Трунцов хүрэл медаляар шагнагдаа.

Автор: Борис БАЛДАНОВ