Спорт 4 may 2022 796

Басагадай амжалта

Московско можын Раменское хотодо 16 наһа хүрөөдүй басагадай дунда Ородой чемпионат үнгэргэгдэбэ. Буряадай тамиршад дүрбэн медальтай гэртээ бусаа.

© фото: тамирай 10-дахи һургуулиин гэрэл зураг

Эдир тамиршад 12 шэгнүүртэ түрүүшүүлые элирүүлээ. Бүхы дээрээ 200 гаран басагад хибэс дээрэ гараа.

62 килограмм хүрэтэр шэгнүүртэ Хаягта хотын Анастасия Каркина Ородой чемпионой нэрэ зэргэдэ хүртөө. Мүрысөөнэй үедэ тэрэ дүрбэн уулзалгада хабаадажа, бултандань илалта туйлаа.

Улаан-Үдэ хотын Ирина Цыдеева (зураг дээрэ) 36 килограммай шэгнүүртэ шангай 2-дохи һуурида гараа. Финальна уулзалгада Москва хото түлөөлһэн Маликат Джалаевада Ирина диилдэшөө.

Буряадаймнай Лилиана Зокирова болон Должон Цынгуева гэгшэд хүрэл медальнуудаар шагнагдаа.

Хүршэ Эрхүү можын эдир басагад ялас гэмэ амжалтануудые туйлаа. Гурбан басагад өөһэдын  шэгнүүртэ түрүүлжэ гараа, нэгэниинь 2-дохи һуури эзэлээ. Усть-Ордын тойрогой Оһын аймагһаа уг гарбалтай эхир Александра ба София Березовскаянууд алтан медальнуудые абаа.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: тамирай 10-дахи һургуулиин гэрэл зураг