Спорт 6 jul 2022 748

Буряад хубсаһа үмдэжэ...

Уласай Шатарай федераци һонирхолтой хэмжээ ябуулга хирэ-хирэ болоод лэ үнгэргэжэ байдаг. Июлиин 3-да шатаршад буряад үндэһэн хубсаһа үмдэжэ, мүрысөөндэ хабаадаа.

© фото: Борис Балданов

Иимэ хэмжээ ябуулга Гомбо Цыдынжаповай нэрэмжэтэ Буряадай Оперо болон баледэй театрай ордон соо эмхидхэгдээ. 2021 ондо шатар наададаг басагад үдэшын плати үмдэжэ, театр соо мүрысөө бэлэй. Буряадай габьяата артист, концертмейстер Сергей Манжигеев тайзан дээрэһээ һайхан хүгжэм гаргаһыень мүнөөшье болотор тэрэ мүрысөөндэ хабаадагшад һанадаг. Энэшье удаа Сергей Манжигеев наадагшадта “Бальжан хатан” гэһэн шэнэ рок-мюзиклын хүгжэмэй хэһэгүүдые дурадхаа.

- Элинсэг хулинсагуудайнгаа дамжуулһан баян ёһо заншал, түүхэ, соёл, хэлэ хүн бүхэн мэдэхэ ёһотой. Энэ ушараар шатар наадагшаднай буряад хубсаһаяа үмдөөд ерээ. Олон залуу шатаршадай хабаадаһандань баяртайбди. Тиимэһээ үндэһэн хэлэеэ хүгжөөхэ талаар хэмжээ ябуулгануудые ходо үнгэргэжэ байхабди, - гэжэ Буряад Уласай Арадай Хуралай хорооной түрүүлэгшэ, шатараар уласхоорондын гроссмейстер Инна Ивахинова тэмдэглэнэ.

Шанга гэгшын тулалдаануудта 31 хүн хабаадаа. Уласхоорондын гроссмейстер Жамсаран Цыдыпов бүхы 7 уулзалгада илалта туйлажа, түрүү һуури эзэлээ. Наадан-Сурхарбаанда абарга болоһон Сэнгдоржо Дондуков шангай 2-дохи һуурида гараа. Залуу наадагша Роман Сымбелов хүрэл медальда хүртөө.

Эхэнэрнүүдэй дунда Номина Дармаева чемпионой нэрэ зэргэдэ хүртөө. Сойжина Комиссарова, Сурена Самданова гэгшэд шангай һууринуудые эзэлһэн байна.

Батор Жамбалов, Виктория Будаева гэгшэд эдиршүүлэй дунда шалгараа. 75 наһатай Владимир Иринчинов 6 наһатай Виктор Урбанов хоёр тусхай шангуудаар урмашуулагдаа.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Борис Балданов