Спорт 22 sep 2022 450

Дуратай зүйл шэлээ

Аймагай түб Нарһата һууринай үхибүүд хүүгэдэй спортын һургуулиин ажабайдалтай танилсажа, дуратай спортын зүйл шэлэн абаба. Иимэ хэмжээ ябуулга һуралсалай жэлэй эхиндэ үнгэргэгдэдэг заншалтай.

Тамирай гуламтын захирал Станислав Нимаев һургуулиингаа түүхэ сугларагшадта хөөрэжэ үгэһэн байна. Сугларһан үхибүүд нютагайнгаа мэдээжэ тамиршадаар омогорхожо һуугаа. Үнэхөөрөөшье, Яруунын ДЮСШ-да жэл бүри нэрэ солотой тамиршад хүмүүжүүлэгдэнэ. Тэдэ нютаг һууринаа холо ойгуур суурхуулна гээшэ.

Барилдаагаар, гиир үргэлгөөр, һур харбалгаар, волейболоор, боксоор, хүнгэн атлетикээр, футболоор секцинүүд эндэ хүдэлнэ.

Яруунын аймагай сайтһаа