Спорт 22 sep 2022 605

Түүхэеэ уудалан...

Үнгэрһэн долоон хоногой эсэстэ бокс тухай шэнэ номтой танилсалга эмхидхэгдэбэ. Буряад Уласай Боксын федерациин хүтэлбэрилэгшэдэй ашаар энэ ном нара хараһан байна.

© фото: buryatiaboxing.ru

“От мастеров спорта к мировым вершинам” гэжэ ном Буряадай мэдээжэ хоёр сурбалжалагша бүридхэбэ. Эдэ хэд бэ гэбэл, Баясхалан Дабаин  Герман Намжилов хоёр болоно. Буряадай спортын түүхэ шудалагша, багша Владимир Александрович Фомин ном гаргаха тухай дурадхал оруулжа, түүхын саарһа дансануудые иража, мэдээсэлнүүдые суглуулжа, ном хэблэлдэ бэлдэлгэдэ эдэбхитэйгээр хабаадалсаа.

- Һүүлэй үедэ ургажа ябаа залуу халаан мэдээжэ, суутай тамиршадаа мартажа байнхай. Манай түрүүшын Олимпиин абарга Владимир Сафронов, Олимпиадада шангай һуури эзэлэгшэ Веллингтон Баранников болон бусад тамиршадай наһанай зам тухай арад зомнай һонирхохоёо болижо байһаниинь харамтай. Боксын федераци Буряад ороноо, бага нютаг нугаяа суурхуулһан тамиршадаа мартахагүй гэжэ оролдоно. Яһала олон ном энэ ушараар гаргагдаа, - гэжэ Буряад Уласай Боксын федерациин хүтэлбэрилэгшэ Валерий Доржиев хэлэнэ.

Шэнэ ном олоной анхаралда һонирхолтой байха гээд һанагдана. Юуб гэхэдэ, СССР-эй, Ород гүрэнэй чемпионадуудта илалта туйлаһан, шангай һуури эзэлһэн бүхы тамиршад тухай мэдээсэлнүүд оруулагдаа. Мүн һүүлэй жэлдэ Буряадаа нэрлүүлжэ ябаһан боксёрнуудтай хөөрэлдөөнүүдые ном соо олохо аргатай.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: buryatiaboxing.ru