Спорт 26 oct 2022 780

Басагадай тэмсээн

Үнгэрһэн долоон хоногой эсэстэ эхэнэрнүүдэй дунда барилдаагаар Буряад Уласай чемпионат наһанай гурбан бүлэгтэ эмхидхэгдэбэ. Улаан-Үдэ хотын ба 11 аймагай түлөөлэгшэд хибэс дээрэ гараа.

© фото: Борис Балдановай гэрэл зураг

Буряадай ахамад һоригшо Цыденжаб Гулгеновэй хэлэһээр, мүрысөөн  наһанай гурбан бүлэгтэ эмхидхэгдээ.

- «Патриот» гэһэн шэнэ тамирай  комплексын дэргэдэ мүрысөөгөө үнгэргөөбди. Олон һоригшод, тамиршад ехэ һайшаагаа. Юуб гэхэдэ, манай тэмсээнүүд бага-бага залнууд соо эмхидхэгдэдэг һэн, - гээд, ахамад һоригшо мэдүүлнэ.

16, 18 болон 21 наһа хүрөөгүй тамиршадай дунда чемпионууд элирүүлэгдээ. Эдир болон залуу барилдааша басагадые дэмжэхэеэ мэдээжэ тамиршад мүрысөөндэ ерээ. Тэдэнэй тоодо 2012 ондо Олимпиин наадануудта хүрэл медальда хүртэһэн Любовь Волосова байлсаа.

 Наһанай гурбан бүлэгтэ ноябрь һарада Ородой чемпионат эмхидхэгдэхэ. “Патриот” соо болоһон мүрысөөнэй эрхимүүд тиишээ ошохоор хараалагданхай.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Борис Балдановай гэрэл зураг