Спорт 2 nov 2022 560

Тобшо һонинууд

Гиир үргэлгэ
Нью-Дели (Инди). Буряадай дүрбэн тамиршад дэлхэйн чемпионадта ялас гэмэ амжалта туйлаба. Тэдэ гурбан алтан, нэгэ мүнгэн медальтай гэртээ бусахань.
Андрей Рассадин гурбадахияа чемпионой нэрэ зэргэдэ хүртөө. Нью-Делидэ болоһон мүрысөөндэ тэрэ дэлхэйн рекорд харуулаа. 2020 ондо Андрей гиир 203 дахин үргөө һэн. Мүнөө жэл энэ тоогоо 210 болотор дээшэлүүлээ.
Сергей Любимский түрүүшынхиеэ дэлхэйн чемпионой нэрэ зэргэдэ хүртэжэ шадаа. Сергей Каргин өөрынгөө шэгнүүртэ мүнгэн медаль абаба.
Залуушуулай дунда дэлхэйн чемпионадта Дмитрий Коломин оролсожо, түрүүлжэ гараа.

Барилдаан

Якутск. Суута һоригшо Дмитрий Коркиной дурасхаалай уласхоорондын мүрысөөндэ Буряадай тамиршад шалгараа. Тэдэ гурбан медальда хүртэбэ. 

Евгений Жербаев 70 килограммай шэгнүүртэ түрүүлжэ, тус мүрысөөндэ 5-дахияа амжалта туйлаа. Тэрээнэй дүү хүбүүн Виктор хүрэл медаляар шагнагдаа. Мүн Беларусь Уласай түлөө барилдадаг Димчик Батомункуев мүн лэ 3-дахи һуури эзэлээ.

 

Красноярск. Олимпиин наадануудай гурба дахин абарга болоһон Бувайсар Сайтиевай нэрэмжэтэ ээлжээтэ мүрысөөн үнгэрбэ. Эндэ 18 наһа хүрөөдүй тамиршад хабаадана. Буряадай барилдааша хүбүүд гурбан медальда хүртөө.

Батор Цыренжапов мүнгэн медаль абаа. Пурбо Эрдынеев  Чингис Балжимаев хоёр шангай 3-дахи һууринуудые эзэлээ.

 

Бокс

Марибор (Словени). Уласхоорондын Боксын федерациин үүсхэлээр дүрбэн ехэ мүрысөөн эмхидхэгдэжэ эхилбэ. “Мүнгэн бүһэ” гэһэн түрүүшын тэмсээнүүдтэ Буряадаймнай Тамир Галанов хабаадаһан байна. Серби гүрэн түлөөлдэг тамиршан шангай 2-дохи һуури эзэлээ.

 

Москва. Дэлхэйн чемпионадта мүнгэн медальда хүртэһэн Олег Коротаевай дурасхаалай мүрысөөндэ 15-16 наһатай тамиршад хабаадаһан байна. Москва хотодо олимпиин халаанай һургуулида һурадаг Амгалан Ангаров дахяад шалгараа. Тэрэ анха түрүүшынхиеэ 60 килограммай шэгнүүртэ ринг дээрэ гараа. Тиигэжэ тэрэ шангай 2-дохи һуури эзэлһэн байна.

 

Эрхүү. 17 наһа хүрөөдүй оюутадай дунда мүрысөөн РСФСР-эй 7 дахин чемпион болоһон Закарьи Мигеровтэ зорюулагдаа. Буряадай тамиршад эндэ олоор хабаадаһан байна.

Эрдэм Балданов, Руслан Нам гэгшэд мүнгэн медальнуудаар шагнагдаа. Ринчин Хальбаев, Данил Тютькин, Александр Борисов ба Артем Саргаев гэгшэд шангай 3-дахи һууринуудые эзэлээ.

 

Автор: Борис БАЛДАНОВ