Ниигэм 28 apr 2020 646

​​Буряад Уласта «Агростартап» мүрысөөндэ «Хамтаа» кооператив түрүүлээ

Байгша ондо «Хамтаа» ажахы байгуулагдаhаар табан жэл болохонь. Энэ ойдоо зорюулан колбаса үйлэбэрилхэ болон сонгоохо цехүүдые бариха түсэбтэй. Тоног хэрэгсэл худалдан абалгада грантын ашаар шүүhэн зургаан сая түхэригөө шэглүүлхэ юм.

«Хамтаа» кооператив мяханhаа эдеэ хоол буйлуулдаг үйлэдбэриеэ үргэдхэжэ, худалдаха газараа олон болгонхой. Буряадай ниислэл Улаан-Үдэдэ феремерскэ дэлгүүр байгууланхай.

Үдэрэй туршада энэ ажахы 35 хүрэтэр захилаар хүдэлдэг. Наймаалха газарнуудтай хэлсээн баталагданхай, мүнөө гэрhээ гарахын хизаарлаhан сагта ажал тордиhогүйя буулагдана гээд тэмдэглэлтэй. Тиихэдэ ганса бууза, банша, хушуур үйлэдбэрилнэ бэшэ, харин буряад арадай заншалта хоол орёомог, хошхоног, шудхаhан шуhан уласай ажаhуугшадай дура буляанхай.

Гэхэтэй хамта, хониной мяханай туhатай шанар шэнжэ тухай хэлэтэлшьегүй гэжэ «Хамтаа» ажахын худалдаа наймаанай менеджер Дарья Дамчеева тэмдэглэнэ.