Ниигэм 25 jun 2020 402

​Буряад Уласай «Хори хатан» хүшөөгэй дэргэдэ Хори 11 эсэгын тугууд тодхогдохонь

© фото: 100sel.ru

Хориин аймагта иимэ нэрэтэй түүхэтэ согсолбори-комплекс барилга үргэлжэлүүлэгдэхэнь.  7 жэлэй саана арад зоной хүсөөр бодхоогдоһон Хори хатанай болон хун шубуунай хүрэл хүшөөгэй дэргэдэ 11 сэргэ табигдаһан юм. Тиигэжэ һаяын сагта тэндэнь Хори 11 эсэгын тугууд тодхогдохонь. Энээгээр тус түүхэтэ согсолбори-комплексын барилга түгэсхэгдэхэ.

 «Хори хатамнай үглөө бүхэндэ һүн сэржэмээ үргэхэдөө, эхэ 6 зүйл хамаг амитанай туһын тулада зальбаржа байдаг юм. Иимэ удхатайгаар бодхоогдоһон тус хүшөө бүхыл буряад эжынэртэ зорюулагдана, харин арадань ниидэжэ ябаһан хун шубуун арад зондомнай амгалан байдал үршөөн, харгалзажа, хамгаалжа байна гэжэ ойлгохо хэрэгтэй, - гээд, «Хори хатан» гэһэн буян үйлэдэлгын жасын түрүүлэгшэ Бато Цыдыпов хөөрэнэ.

«Хори хатан» гэһэн согсолбори тухандань хүргэхэ хэрэгтэ «Гэр байра болон хотын оршон» гэһэн үндэһэн түсэлэй шугамаар мүнгэн һомологдожо, Хориин Тээгдэ  нютагһаа гарбалтай дархан Баянда Цыбиков 11 эсэгын тугуудые бүтээжэ байнхай. Тэдэнь һаяын болзорто Хори хатанай дэргэдэ табигдаһан сэргэнүүдтэ тодхогдохоор түсэблэгдэнхэй.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: 100sel.ru