Ниигэм 2 jul 2020 363

​Буряад Уласта домогто «Катюша» hууриhаа абтагдаа

© фото: Baikal-daily.ru

Буряад Уласта техническэ hалбариин мэргэжэлтэн «Катюша» гэhэн БМ-13 реактивна артиллерин талын дүлэ үгы системын hэргээлгэ эхилээ.

Энээнэй урда, Сосново Борай Агууехэ Эсэгэ ороноо хамгаалгын техникын Алдар солын аллейн дурасхаалай хүшөө болоод байhан.

Сэрэгэй командованин частин ашаар реактивна установко hууриhаань абтагтаад, hэргээлгын ажал эхилхын тула техническэ ракетын hалбариин паркын газар абаашаа.

- Кабинын заhабари, хүсэ хэрэглэhэн агрегат табилга, трансмиссиин шалгалта, передачын коробко hэлгэлгэ, жолоодолгын, гэрэлэй сигнализациин болон реактивна установкын hэльбэн заhалганууд түсэблэгдөөд байна. Байhан хабсаралгын схемээр, зурлалнуудаар болон ондоо техническэ баримталгануудаар бүхы ажалнууд үнгэргэгдэхэ. Автомобиль дээрэ анханай бодото заhабариин хэрэгсэлнүүд болон агрегадууд табигдаха, - гэжэ Зүүн зүгэй сэрэгэй тойрогой мэдээсэлэй албан дуулгаба.

Түрүүн Буряад Уласта Агууехэ Илалтын 75-жэлэй hайндэртэ зорюута заhабариин болон шэнэлэлгын hалбариин мэргэжэлтэд Т-34 танк hууриhаань абажа заhаа, гээд «Байкал-Daily» дуулгаа hэн.

Тэрэ танк июниин 24-дэ Соведэй талмай дээрэ үнгэрhэн сэрэгэй баяр ёhолол толгойлоо.

Фото: Baikal-daily.ru