Ниигэм 14 jul 2020 173

Онлайн аргаар худалдаа наймаа хэжэ болоно

Үглөөдэр, багын болон дунда хэмжээнэй олзын хэрэг эрхилдэг хүнүүдтэй онлайн аргаар ажалаа, худалдаа-наймаа ябуулха асуудалнуудаар хөөрэлдөөн болохо.

Арктика, Алас Дурна зүгэй нютагуудай дэбисхэр дээрэ олзын хэрэг эрхилдэг зондо олзо оршотойгоор, хаагдангүй ажалаа ябуулхада ехэ туһаламжа хэрэгтэй болоод байна. Экономикын хүгжэлтэдэ туһаламжа үзүүлдэг гүрэнэй мүнгэ һомололгын эмхиин түрүүлэгшэ Игорь Шувалов, Арктика болон Алас Дурна зүгэй хүгжэлтын жасын түрүүлэгшэ Алексей Чекунков,  Mail.ru Group толгойлогшо Борис Добродеев гэгшэд энэ онлайн-зүблөө  үнгэргэхэ.

Олзын хэрэг эрхилэгшэд, наймаашад, олондо мэдээсэл тараадаг эмхинүүдэй түлөөлэгшэд мүнөөдэр, оройн юһэн саг болотор [email protected] хаягаар мэдүүлгэ үгэхэ болоно.

Хэрэгтэй, аша туһатай хөөрэлдөөн болохо, - гэжэ эмхидхэгшэд найдуулна.

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: egov-buryatia.ru