Ниигэм 22 jul 2020 188

Халуун үдэр болохо

Мүнөөдэр, июлиин 22-до Буряад ороной зарим нютагуудаар багахан ороон орожо болохо. Зүн тээһээ секундын 5-10, заримдаа 15-20 метр хүсэтэйгөөр һалхин үлеэхэ. Һүниндөө 12-17 градус дулаан хонохо. Үдэртөө Байгал шадархи нютагуудаар 32-37, баруун урда болон  зүн хойто нютагуудаар 22-27 градус халуун болохо.

Улаан-Үдэдэ шииг нойтон орохогүй. Зүн талаһаа 4-9 метр хүсэтэйгөөр һэбшээлхэ. Һүниндөө 14-16 градус дулаан, үдэртөө 34-36 градус халуун тогтохо.

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: pixabay.com