Ниигэм 23 jul 2020 272

Бороон орохоор хүлеэгдэнэ

Уларил шэнжэлэгшэдэй мэдээсэһээр, июлиин 23-да республика дотор үүлэтэйшэг байжа, зарим газарнуудаар ойро зуура бороон орохо. Урда талын нютагуудаар аадар орожо, сахилгаан сахиха. Баруун хойноһоо 6-11 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Борооной орохо үедэ һалхин секундын 15-20 метр хүсэтэйгөөр үлеэхэ. Һүниндөө 15-20, зүүн хойто нютагуудаар 6-11 градус дулаан хонохо. Үдэртөө 23-28, борооной ороходо 17-22 градус дулаан байха.

Улаан-Үдэ хотодо багаханаар бороон орожо болохо. Баруун хойноһоо 7-12, заримдаа 15 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Һүниндөө 17-19, үдэртөө 23-25 градус халуун байха. Иимэл даа энэ үдэрэй уларил.  

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: pixabay.com