Ниигэм 28 jul 2020 156

​Буряадай бүлэнүүд гурбадахи  үхибүүнэй тэдхэмжэ абана

© фото: egov-buryatia.ru

Хамтадаа 391 миллион түхэриг түлэгдөө. 2019 оной январиин 1-һээ 2024 оной декабриин 31 болотор  гурбадахи үхибүүтэй болоһон гэр бүлэ энэ тэдхэмжэ абаха арга боломжотой. Энэ  жэлдэ 12065 түхэриг мүнгэн үхибүүндэ һара бүхэндэ түлэгдэнэ. Иимэ тэдхэмжэ гурбатай болотор түлэгдэхэдөө, гэр бүлын дунда зэргын олзо хамтадаа 24 892 түхэригтэ хүрэхэгүй зондо үгтэнэ, гээд тэмдэглэе.
Энэ  тэдхэмжэ абалгын асуудалнуудаар республика дотор ажалладаг МФЦ-дэ болон ажаһуудаг нютагайнгаа дэргэдэ хүдэлдэг ниигэм хамгаалгын таһагта хандаха хэрэгтэй.

Фото: egov-buryatia.ru