Ниигэм 29 jul 2020 230

​Наратай үдэр мандаба

© фото: pixabay.com

Буряадай уларил шэнжэлэлгын түбэй мэргэжэлтэдэй мэдээсэһээр, мүнөөдэр, июлиин 29-дэ республика дотор зарим нютагуудаар бороон орохо. Үглөөгүүр зарим тээгүүр манан тогтоод байха. Үдэртөө бороон орожо болохо. Зүүн талаһаа 4-9 метр хүсэтэйгөөр һалхилха, борооной ороходо һалхин секундын 15 метр хүрэтэр шангадаха. Үдэртөө 27-32, зарим нютагуудаар 19-24 градус халуун болохо.

Улаан-Үдэ хотодо шииг нойтон орохогүй. Зүүн тээһээ 5-10 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Үдэртөө 28-30 градус халуун болохо.

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: pixabay.com