Ниигэм 5 aug 2020 229

Бороотой, манатай байха

Буряадай уларил шэнжэлэлгын түбэй мэдээгээр августын 5-нда республика дотор бага зуура бороон орохо, зарим нютагуудаар аадарлаха. Үглөөгүүр манан тогтоод байха. Һүниндөө һэбшээлхэ, үдэр зүүн тээһээ 5-10 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Үдэр 24-29, зарим газараар 17-22 градус халуун болохо.

Улаан-Үдэ хотодо һүниндөө шииг нойтон орохогүй, харин үдэрэй туршада бороон орожо болохо. Зүүн тээһээ 5-10 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Үдэр 25-27 градус халуун болохо.

Автор: “Буряад үнэн”