Ниигэм 7 aug 2020 396

Түймэрһөө һэргылэмжын дүримүүдые сахиха шухала

Һуралсалай шэнэ жэлэй эхилхын урдахана һургуулинууд хэдэн шалгалтануудые гарадаг заншалтай.

Энэ удаа түймэрһөө һэргылэмжын талаар шалгалтанууд эхилэнхэй. Хамта дээрээ, түсэбэй ёһоор 463 һургуулинуудта шалгалтанууд болохо. Мүнөөдэрэй байдалаар 166 һургуулинуудта шалгалтанууд һайн үнгэрөө.

Нэн түрүүн түймэр болоһон тухай мэдээсэл үгэдэг түхеэрэлгэнүүдэй хүдэлхэ арга боломжо, байшанһаа түргэн гараха харгынууд, түймэр саралгын эгээл хэрэгтэй зэмсэг шалгагдана. Гадна багшанарай болон бусад хүдэлмэрилэгшэдэй түймэрэй болохо үедэ зүүб шиидхэбэри абажа, аюулгүйгөөр һурагшадые газаашань гархаха ябадал, һэргылэмжын дүримүүдые мэдэсэ шалгагдана.

Энэ хэмжээн августын 20 болотор үргэлжэлхэ. Һуралсалай жэлэй үедэ иимэ шалгалтанууд саг болоод лэ үнгэрдэг гээд мэдээжэ.

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: ГУ МЧС по Бурятии