Ниигэм 10 aug 2020 222

"Яаманай портфель"

Буряад Уласта мүнөөдэрһөө «Яаманай портфель. Нэгэдэхи ангиин һурагшада бэлэг» гэжэ нэрлэгдэһэн хэмжээ Ниигэм хамгаалгын яаман соносхобо.

Ушар юуб гэхэдэ, хүүгэдтэ туһаламжа хүргэлгын түбүүдэй мэдэлдэ байдаг  үхибүүдэй 50-ниинь энэ намар анха түрүүшынхиеэ һургуулиин богоһо алхахань. Тиимэһээ түрэлхидэй тэдхэмжэ үгы болоод байһан үхибүүдые эгээл хэрэгтэй һуралсалай хэрэгсэлнүүдээр хангалга энэ хэмжээнэй гол зорилго болоно.

Үхибүүдтэ туһаламжа үзүүлхэ һанаатай зон августын 10-һаа августын 25 болотор Улаан-Үдэ хото, Гагаринай үйлсэ, 10 хаягаар хандаха, 8(3012) 44-18-00 – энэ утаһаар хонходохо аргатай. Үгышье һаа, өөһэдөө социальна шэглэлэй эмхинүүдтэ ошожо, үхибүүдтэ бэлэг барюулжа болохо.

Үнгэрһэн жэлдэ иимэ хэмжээн мүн лэ Буряад Уласта соносхогдожо, хамта дээрээ 58 портфель бүридхэгдэжэ, үхибүүдтэ бэлэглэгдэһэн байна.

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: yandex.ru