Ниигэм 10 aug 2020 304

Багаханаар бороон орожо болохо

Буряадай уларил шэнжэлэгшэдэй мэдээсэһээр, Буряад Уласай зарим нютагуудаар  мүнөөдэр бороон, аадар орохоор багсаамжалагдана. Һүниндөө зүүн болон зүүн хойто нютагуудаар бороон ехээр орохо, зарим тээгүүр аадарлаха. Үглөөгүүр манан тогтоод байха.

Баруун хойноһоо 6-11 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Һүниндөө 10-15 градус, баруун урда аймагуудаар 4-9 градус дулаан хонохо. Үдэртөө 16-21 градус, Хойто Байгалай аймагаар 26 градус хүрэтэр халуун болохо.

Улаан-Үдэ хотодо багаханаар бороон орохо. Үглөөгүүр манатай байха. Баруун хойноһоо 5-10 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Үдэртөө 19-21 градус халуун болохо.

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: yandex.ru