Ниигэм 10 aug 2020 272

​Буряадай тосхондо Мүнхын гал

Энэ амаралтын үдэрнүүдтэ Тарбагатай аймагай Дээдэ Жирим тосхондо шухала үйлэ хэмжээн үнгэрөө. Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай сэрэгшэдтэ зорюулагдаһан дурасхаалай хүшөөгэй дэргэдэ Одон табигдажа, Мүнхэ гал носоогдоо, гээд дуулгая.

Тэрэ Одо «Боевое братство» нэгэдэлэй гэшүүд, дайнай үйлэдэ хабаадагшад бэлдээд, хүдөөгэй ажаһуугшадта дамжуулаа.

Мүнхэ галые газай аргаар носоогоо. Энэ ажалда «Возрождение» ТОС-ой эдэбхитэн, Дээдэ Жиримэй зүблэлэй арадай һунгамал Михаил Трифонов хубитаяа оруулаа.

Хүдөөгэй соёлой ордоной артистнууд энэ үйлэдэ зорюулагдаһан багахан концерт харуулаа.

Улаан-Үдын Мүнхын Гал табан жэлэй саана үнэхөөрөө мүнхэ болоо һэн, тэрэнэй урда ганса һайндэрнүүдтэ носоохо арга байгаа һэн, гээд дуулганабди.