Ниигэм 24 aug 2020 330

​Буряадай эмнэлгын һалбариин хүдэлмэрилэгшэд Ородой Холбоото Уласай шагналнуудта хүртэбэ

© фото: egov-buryatia.ru

Августын 21-дэ Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын болон Федеральна Суглаанай Федерациин зүблэлэй баярай бэшэгүүдые эмнэлгын һалбариин хүдэлмэрилгшэдтэ барюулаа. Эмшэд, шэнжэлгын лабораторинуудай хүдэлмэрилэгшэд, санитарнууд коронавирус үбшэнтэй тэмсэхэ ажалда хүдэлһэнэй түлөө шагнагдаа. Эмнэлгын һалбариин 18 хүдэлмэрилэгшэд үндэр шагналнуудта хүртөө.

Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын хүндэлэлэй грамотануудаар шагнагдаа:

- Бадмаева Вера Яковлевна, COVID-19 үбшэнтэй тэмсэхэ госпиталиин нефролог-эмшэн, «Н.А. Семашкын нэрэмжэтэ уласай клиническэ больница»; 

- Буянтуева Галина Андреевна, COVID-19 үбшэнтэй тэмсэхэ госпиталиин эмшэн-пульмонолог, «Н.А. Семашкын нэрэмжэтэ уласай клиническэ больница»;

- Мункуева Дыжидма Галсандоржиевна, «Уласай клиническэ инфекционно больницын» эмшэн-эпидемиолог;

 ГБУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница»,

- Сымбелова Татьяна Аюшеевна, Уласай клиническэ инфекционно больницын ахамад эмшэн;

- Шулунова Елена Константиновна, Н.А. Семашкын нэрэмжэтэ уласай клиническэ больницын лабораториин эмнэлгын техник;

Ородой Холбоото Уласай баярай бэшэгүүд барюулагдаа:

- Бадмаева Людмила Александровна, Уласай клиническэ инфекционно больницын таһагай даагша, эмшэн-инфекционист;

 - Жаркой Елена Сергеевна, Н.А. Семашкын нэрэмжэтэ уласай клиническэ больницын лабораториин эмнэлгын техник;

- Нестеров Александр Александрович, «Уласай клиническэ инфекционно больница»,

- Урбатов Андрей Леонидович, Н.А. Семашкын нэрэмжэтэ уласай клиническэ больницын эмшэн-анестезиолог-реаниматолог;  

- Цырендашиева Гэрэлма Лодоевна, «Уласай клиническэ инфекционно больница»;

- Чурикова Инна Васильевна, «Уласай клиническэ инфекционно больница»;

 - Шарапова Василиса Андреевна, Н.А. Семашкын нэрэмжэтэ уласай клиническэ больницын медсестра-анестезист,

Федерациин Зүблэлэй Хүндэлэлэй грамотануд болон баярай бэшэгүүд барюулагдаа:

- Михайлова Елена Аркадьевна, Уласай клиническэ инфекционно больницын эмшэн-инфекционист4

- Нукулина Наталья Георгиевна, Уласай клиническэ инфекционно больницын таһагай даагша, эмшэн-рентгенолог;

- Соболева Светлана Николаевна, Уласай клиническэ инфекционно больницын таһагай даагша, медсестра-анестезист;

- Цырендоржиева Оксана Васильевна, Н.А. Семашкын нэрэмжэтэ уласай клиническэ больницын санитар;

- Калашникова Ольга Александровна, түргэн туһаламжын станциин фельдшер.  

Ородой Холбоото Уласай габьяата эмшэн гэһэн нэрэ зэргэ Зүүн зүгэй эмнэлгын түбэй таһагай даагша, эмшэн-невролог Зоригто Нанзатовта олгогдоо.

Буряад Уласай Толгойлогшо эмнэлгын һалбариин хүдэлмэрилэгшэдтэ баяр хүргөө.

COVID-19 үбшэнтэй тэмсэлгын, һэргылэмжын ажалда эмнэлгын һалбариин 6,5 мянган хүдэлмэрилэгшэд улас дотор хабаадана гээд тэмдэглэлтэй.

 

Источник: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан

Фото: egov-buryatia.ru