Ниигэм 17 sep 2020 368

​Буряад Уласта «Жэлэй эрхим багша» гэжэ урилдаан түгэсэбэ

2020 оной 9-дэхи һарын 11-дэ «Жэлэй эрхим багша» гэжэ урилдаан түгэсэбэ.

Буряад Уласай Засагай газарта һуралсал, болбосоролдо сэнгүй хубитаяа оруулжа байһан тон эрхим багшанар үнэтэ болон дурасхаалта бэлэгүүдээр урмашуулагдаба. «Буряад Уласай 2020 оной эрхим багша» гэжэ хүндэтэй нэрэ зэргэнүүдтэ Тарбагатайн аймагай Дээдэ-Саянтын дунда һургуулида тоо бодолго заадаг Ирина Кожемякина, Хориин аймагай Хориин 1-дэхи дунда һургуулида түүхэ болон ниитын ажабайдал тухай эрдэм заадаг Иван Тугаринов, Улаан-Үдэ хотын 26-дахи дунда һургуулида уран зурагай хэшээлнүүдые хэдэг Юлия Колобова, Баргажанай аймагай Баргажанай дунда һургуулиин англи хэлэнэй багша Вера Толстихина гэгшэд хүртэбэ. Илалта туйлаһан эдэ багшанар тус тустаа 20-20 мянган түхэригэй шан абаа. Харин «Жэлэй эрхим багша» гэжэ дээдэ шатын нэрэ зэргэдэ Улаан-Үдэ хотын 59-дэхи гимназида ород хэлэ, уран зохёол заадаг багша Елена Цыдыпова хүртэжэ, Буряад Уласай Толгойлогшо мүнгөөр урлаһан бадма сэсэг 50 мянган түхэригтэйгөөр баярай оршондо гардуулба.

Автор: Баяр ЖИГМИТОВ​