Ниигэм 21 sep 2020 231

​Дура буляаhан хартаабха: Буряадай ажаhуугшад баян ургаса хуряана

© фото: Буряад Уласай хүдөө ажахын яаман

 Буряадай ажаhуугшад социальна холбоондо хартаабхынгаа hонирхолтой гэрэл зурагуудые толилно. Илангаяа зүрхэнэй маягтай хартаабханууд олон.

Үнгэрhэн жэлдэ Буряад Уласта хүдөө ажахын үйлэдбэринүүдтэ 1860 га газарта таригдажа, 34,4 тонно хартаабхын ургаса хуряагдаа. Тиихэдэ орооhото ургамал гектарhаа 14,4 центнер хуряагдаа, энэнь 2017 онтой жэшэхэдэ,1,9 дахин ехэ.

Фото: Буряад Уласай хүдөө ажахын яаман