Ниигэм 23 sep 2020 289

Дулаан үдэр мандаба

Мүнѳѳдэр Буряад Улас дотор үүлэтэй үдэр мандаха. Ехэнхи аймагуудаар шииг нойтон орохогүй, харин хойто зүгэй нютагуудаар бороон, саhан орожо болохо. Yглѳѳгүүр манатай байха. Зүүн тээhээ секундын 3-9 метр хүсэтэйгѳѳр hалхилха, зарим газараар 12 метр хүсэтэйгѳѳр hалхин үлеэхэ. Һүниндѳѳ 0-5 градус дулаан хонохо. Хойто аймагуудаар 1-6 градус хүйтэн хонохо. Yдэртѳѳ 13-18, хойто нютагуудаар 8-13 градус дулаан болохо.

Улаан-Yдэ хотодо үглѳѳгүүр манатай байха, үдэрэй туршада шииг нойтон орохогүй. Зүүн тээhээ секундын 7-12 метр хүсэтэйгѳѳр hалхилха. Һүниндѳѳ 0 градус хонохо, үдэр 13-15 градус дулаан байха гээд мэдээсэнэбди.

Фото: yandex.ru