Ниигэм 25 sep 2020 468

Буряад Уласта хүүгэдэй сэсэрлигүүд олоор баригдана

Буряад Уласта хүүгэдэй гурбан сэсэрлигүүдэй барилга дүүргэгдэжэ байна.  Ивалгын аймагай Хойто Бэе, Гурульба нютагуудта, Улаан-Yдэ хотын 140 а газарта сэсэрлигүүд баригдажа,  олон хүүгэд hургуулиин урда бэлэдхэл гараха аргатай болохонь.

«Болбосорол» гэhэн үндэhэн түсэл бэелүүлгын хэмжээнэй ашаар хамтадаа 935,3 сая түхэриг сэсэрлигүүдэй байшан барилгада дамжуулагдаhан байна.

Yшѳѳ табан сэсэрлигүүдэй байшангуудые барилга уласта үргэлжэлhѳѳр. Забайкальский, Дивизионная гэhэн Улаан-Yдэ хотын шадархи нютагуудта болон Боевая гудамжаар барилгын ажалнуудай ябадал түлэг дундаа. Тарбагатайн аймагай Доодо Саянта, Яруунын аймагай Нарhата нютагуудта хүүгэдэй садуудай барилга яhала эршэмтэйгээр ябуулагдана. Эдэ сэсэрлигүүд байгша оной дүүрэтэр нээгдэжэ, 150-аад хүүгэдые доро дороо угтажа ябаха.  

 Гэхэтэй хамта, ерэхэ амаралтын үдэр, сентябриин 27-до Ород Улас дотор хүүгэдэй сэсэрлигүүдэй хүдэлмэрилэгшэдэй мэргэжэлтэ үдэр тэмдэглэгдэхэнь.

 

Фото: egov-buryatia.ru