Ниигэм 7 oct 2020 469

​Америкын Стэнфордын университедэй байгаали хамгаалгын гол шанда Буряадай ажаһуугша Мария Ажунова хүртэбэ

© фото: Стэнфордын ехэ һургуулиин сайтһаа абтаһан гэрэл зураг

Америкын Стэнфордын университедэй байгаали хамгаалгын гол шанда Буряадай ажаһуугша Мария Ажунова хүртэбэ гэһэн баяртай мэдээсэл хүрэжэ ерэбэ. “Bright Award 2020” гэһэн шан 100 мянган американ доллар юм.

Мария Ажунова байгаали хамгаалгын талаар ехэ ажал ябуулдаг гээд хэлэлтэй. “Соохор эрбэдэй газар дайда” гэһэн уласхоорондын нэгэдэлэй (LOSL) хүтэлбэрилэгшэ юм. Дэлхэй дээрэ үгы боложо байһан энэ амитаниие абарха талаар алхамууд хэгдэнэ. Буряад ороной Саяан хадаар оройдоол 6 толгой үлэнхэй ябана. Мүн бүхы дэлхэй дээрэ 60 гаран соохор эрбэд тоологдоно.

Мария Петровна буряад болон үсөөн тоото үндэһэн яһатанай ёһо заншал һэргээхэ талаар хүдэлмэри ябуулдаг. Энэ талаар ургажа ябаа залуу һүрэгтэ һуралсалай, мэдээсэлэй түсэлнүүдые зохёожо бэелүүлнэ.

- Наһанайнгаа хэрэг хэжэ ябаһандаа баяртайб. Иимэ үүргэ минии элинсэг хулинсаг, уг гарбални намда даалгаа, - гэжэ Мария Ажунова тэмдэглэнэ.

Автор: Бадма ЯКШЕЕВ

Фото: Стэнфордын ехэ һургуулиин сайтһаа абтаһан гэрэл зураг