Ниигэм 28 oct 2020 384

​Һэеы гэрэй түхэлөөр тамирай шэнэ байшан Буряадай Ивалга аймагта баригдана

© фото: egov-buryatia.ru

Ивалгын аймагай Сотниково һууринда тамирай шэнэ байшан баригдана. Тус барилгада 36,5 сая түхэриг һомологдонхой. Һэеы гэрэй түхэлөөр баригдаһан байшан соо гансал тамиршад бэшэ, харин юрын ажаһуугшадшье ерэжэ, бэеэ һорихо аргатай байха юм. Тиимэһээ барилдаанай хибэсһээ гадна эндэ бэе махабадаа һорилгын элдэб түхеэрэлгэнүүд табигдаха.

- Энэ жэлэй туршада тамирай байшан хүсэд баригдажа, ашаглалгада тушаагдаха ёһотой. Энэ һууринда иимэ жааханшье һаа, хүн зоной ерэжэ, бэеэ һорихо газар үгы. Тиимэһээ Ивалгын аймагай захиргаанай хүтэлбэрилэгшэд энэ асуудалда анхаралаа хандуулха ёһотой. Залуушуул, һургуулиин һурагшад, дүтэ наагуур байдаг ямаршье хүн эндэ ерэжэ, бэеэ һорихо аргатай болохонь, – гээд, Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов тэмдэглэһэн байна.

800 дүрбэлжэн метр талмайтай шэнэ байшан соо ямаршье мүрысөө эмхидхэжэ болохо, хүнэй һуужа хараха дүшэ гаран һуури түхеэрэгдэхэ, хубсаһа хунараа һэлгэхэ, һорилгын һүүлдэ бэеэ угааха газарнууд хэгдэхэ зэргэтэй. Мүн лэ эрэмдэг зоной орохо гарахада, зохид байхын тула тусхай лифт тодхогдохо юм.

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ

Фото: egov-buryatia.ru