Ниигэм 5 nov 2020 328

​Буряад Уласай эгээл үндэр наһатай хүгшэн энэ жэлдэ 106-дахияа түрэһэн үдэрөө тэмдэглэбэ

© фото: pixabay.com

Пенсионно жасын мэргэжэлтэдэй дуулгаһаар, байгша ондо Буряад Уласаймнай 14 ажаһуугшад 100 наһатай болоо. Тэдэнэй 11-иинь Улаан-Үдэ хотын ажаһуугшад болоно. Гадна Ивалгын, Кабанскын болон Сэлэнгын аймагуудта нэжээд иимэ үндэр наһатайшуул тоологдоно.

Үнгэрһэн жэл 12 хүн 100 наһа хүрэһэн байна. Энэ жэлдэ зургаан хүн 102-той болоо. Мухар-Шэбэрэй аймагта 1917 ондо түрэһэн хүгшэн амгалан мэндэ ажаһууна. Харин Буряад Уласаймнай эгээл үндэр наһатай хүгшэн энэ жэлдэ 106-дахияа түрэһэн үдэрөө тэмдэглэбэ.

- Энэ үндэр наһатай хүгшэн ондоо гүрэнэй эрхэтэн байбашье, һүүлэй жэлнүүдтэ Улаан-Үдэ хотодо түрэлнүүдтээ ажаһуудаг, - гээд Пенсионно жасын мэргэжэлтэд тэмдэглэнэ.

Фото: pixabay.com