Ниигэм 9 nov 2020 805

Улаан-Yдэ хотын бүлэнүүд угаа залгаха хүбүүдтэй болоно

Улаан-Үдэ хотын нарайлуулгын гэртэ үнгэрһэн долоон хоногой туршада 126 хүүгэд түрэбэ.  Тэдэнэй ехэнхинь – 66 хүбүүд, 60 –ниинь басагад, - гээд нарайлуулгын түбэй мэргэжэлтэд мэдээсэнэ.

Харин, энээнһээ урид, октябриин 26-һаа ноябриин 1 болотор Буряадай ниислэл хотодо 117 үхибүүд түрэһэн байна. Тэдэнэй 73-ниинь хүбүүд, 45-ниинь басагад гэжэ мэдээсэе.

Фото: yandex.ru