Ниигэм 10 nov 2020 1080

Буряад Уласта бэрхэ һурагшадые дэмжэнэ

«Үхибүүдтэ компьютернууд» гэһэн ниигүүлэсхы сэдьхэлэй хэмжээн Буряад Уласта эмхидхэгдэһэн байна.

Энээниие Буряадай Худалдаа-наймаанай палата эхилжэ, олон һурагшадта ноутбугууд дамжуулагдаа. Олон хүүгэдтэй гэр бүлэнүүдые, илангаяа дунда һургуули ерэхэ жэлдэ дүүргэжэ байһан һурагшадые эгээл хэрэгтэй оньһон техникээр хангаха зорилготой. Хамшагта ханяаданһаа боложо, Буряадта бүхы һургуулинууд харилсаагүй аргаар һуралсалаа эмхидхэжэ, зарим үхибүүд эгээл хэрэгтэй ноутбук, компьютер үгы ушарһаа, орёохон байдалда ороһон байна.

Тиин Захааминай аймагай дүрбэн һурагшадта ноутбугууд эдэ үдэрнүүдтэ үгтэбэ. Баянголой дунда һургуулиин Анна Любарская, Сахирай дунда һургуулиин Сарюна Садыкова, Санагын дунда һургуулиин Эржени Доржиева, Холтоһоной дунда һургуулиин Александра Опалей гэгшэдтэ аймагай һуралсалай таһагые даагша Баярма Владимировна Цыренова, аймагай толгойлогшын эконимикын асуудалнуудаар орлогшо Александра Николаевна Осокина гэгшэд хэрэгтэй бэлэгүүдые барюулаа.

Эдэ басагад номдоо ехэ бэрхэ. Олон тоото олимпиадануудта, эрдэмэй конференцидэ болон бусад хэмжээнүүдтэ эдэбхитэйгээр хабаададаг, үндэр амжалта туйладаг һурагшад», - гээд Баярма Владимировна тэмдэглэнэ.

Фото: Закамна-инфо