Ниигэм 11 nov 2020 1101

"Алас Дурнын гектар" Буряад Уласта олоор абана

«Алас Дурнын гектар» гэhэн программаар Буряад Уласта газар абаха тухай Москва, Санкт-Петербург хотын болон Магаданай, Яхадай, Эрхүүгэй, Үбэр Байгалай ажаһуугшад мэдүүлгэ бариһан байна.

Октябрь һарын түгэсхэлдэ Буряад орон дотор газар абаха тухай 5 мянга 400 мэдүүлгэ бүридхэгдэбэ. Мүнөө Үбэр Байгалай хизаарай 5 эрхэтэн болон Яхад Уласай нэгэ хүн Буряадта нэгэ гектар газар абаа. Хамта дээрээ 1700  хэлсээн баталагдажа, 2,2 мянган гектар газар эзэтэй болобо.

Фото: yandex.ru