Ниигэм 13 nov 2020 494

Буряад Уласай хүүгэдэй эмнэлгын газарта шэнэ УЗИ хэрэгсэл абтагдаа

 Буряад Уласта һая түрэһэн үхибүүдэй бэе тамир шэнжэлхэ УЗИ хэрэгсэл абтаба. Mindray М9 түхэлэй аппарат нарай болон жэлтэй болоодүй хүүгэдые шалгаха аргатай. Тиимэһээ хүүгэдэй бэе тамир  һайнаар шэнжэлэгдэжэ, эртээнһээ хэрэгтэй эмнэлгын туһаламжа хүргэгдэхэ болоно.

УЗИ шэнжэлэл хэдэг эмшэн Евгения Владимировна Тунухановагай хэлэһээр:

Шэнэ хэрэгсэл үнгын УЗИ сканертэй.  Ехэ тодоор үхибүүнэй бэеын досоохи байдал харагдана. Хэрэгсэл зохид түхэлтэй. Хэрэгтэй сагта тэрэниие хаанашье абаад ябахада болохо. Гадна гүнзэгы шэнжэлэл хэгдэжэ,  манай ажал ехэ хүнгэн болохо аргатай».

Фото: egov-buryatia.ru/minzdrav