Ниигэм 16 nov 2020 332

Буряад Уласта энэ жэлэй арбан һарын туршада 9445 хүүгэд түрөө

Буряадай статистикын талаар хорооной мэргэжэлтэдэй мэдээсэһээр, байгша оной эхинһээ улас дотор 9445 хүүгэд түрөө. Энэнь 2019 онойхидо орходоо 45 хүүгэдээр олон болоно.

Тарбагатайн, Бэшүүрэй, Баргажанай аймагуудта энэ жэлдэ олон үхибүүд түрөө гэжэ тэмдэглэе.

«Демография» гэһэн үндэһэн түсэлэй бэелүүлэгдэжэ эхилһээр Буряад Уласта гэр бүлэнүүд хоёрдохи, удаадахи үхибүүдые түрэнэ гээд мэргэжэлтэд хэлэнэ.

Буряадай ниигэм хамгаалгын талаар эмхинүүд түрүүшынхиеэ үхибүү түрэһэн болон үхибүү үргэжэ абаһан, ажалгүй эжыдэ нэгэ удаа 21604,94 түхэриг мүнгэн түлэнэ. Гадна үхибүүнэй жэл хахадтай болотор һара бүхэндэ 8102,40 түхэриг пособи үгтэнэ. Үшөө 2019 оной январиин 1-һээ Алас Дурнын тэдхэмжэ – 24130 түхэриг түлэгдэжэ эхилэнхэй. Энэ жэлэй арбан һарын туршада тус тэдхэмжэ 2721 хүндэ үгтөөд байна. Хамтадаа 64,8 сая түхэриг мүнгэн гаргашалагдаа.

Фото: egov-buryatia.ru/minsoc