Ниигэм 18 nov 2020 369

​Буряад Уласай ниислэл хотын түбэй талмай дээрэ Ород гүрэн дотор эгээл үндэр хасууринуудай нэгэн табигдана

© фото: Улаан-Үдэ хотын захиргаан

Буряад Уласай ниислэл хотын түбэй талмай дээрэ табигдаха хасуури Ородой Холбоото Уласай эгээл үндэр 15 хасууринуудай тоодо оробо.

Жэл бүри үльгэрэй оршон байдал зохёохын тула олон мэргэжэлтэд хабаададаг юм. Энэ жэл халдабарита үбшэн ехээр тарабашье, ниислэл хотымнай захиргаан шэнэ жэлдээ бэлдэхэ гэжэ шиидэһэн байна. Эдэ үдэрнүүдтэ ниислэл хотымнай түбэй талмай дээрэ 27 метр үндэртэй шэнэ жэлэй хасуури табигдана. Түмэрөөр хэгдэһэн хасуури модоной мүшэр шэлбэһээр хушагдажа, хэдэн мянган шара улаан нааданхайнуудаар шэмэглэгдэхэ.

«Ерэхэ жэлдэ ниислэл хотомнай 355 жэлэйнгээ ойн баяр тэмдэглэхэнь. Тиимэһээ «Дээдэ-Үдын яармаг» гэһэн сэдэбтэ зорюулагдаһан мүльһэн хотохон баригдаха. Гэхэтэй хамта, зүүн зүгэй литээр эсэстээ хүрэжэ ябаһан хулгана жэлыемнай үхэр жэл һэлгэхэ ха юм. Тиимэһээ эдэ хоёр амитанай дүрсэнүүд мүльһэн хотохоной захада табигдаха», - гээд, Улаан-Үдэ хотын захиргаанай мэдээсэлэй албан дуулгана.

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ

Фото: Улаан-Үдэ хотын захиргаан