Ниигэм 18 nov 2020 822

​Байгалай эрьедэ оршодог һуурин бог шоройһоо сэбэрлэгдээ

© фото: Буряад Уласай байгаалиин нөөсэнүүдэй яаман

Кабанск аймагай Танхой һууринда обоологдоһон бог шоройн томо талмай сэбэрлэгдэжэ байна. “ЭкоАльянс” бүлгэм тус ажал ябуулаа. 

Буряад Уласай байгаалиин нөөсэнүүдэй яаманай сайд Алексей Хандархаевай хэлэһээр, “ЭкоАльянс” ажалаа хоёр долоон хоногоор тогтоогүй һаань, бүхы түсэбүүд бэелүүлэгдээд байха һэн.

- Манай ажаһуугшад, олзын хэрэг эрхилэгшэд бог шорой суглуулһанай түлөө мүнгөө түлэнэгүй. Энээнһээ боложо, оньһон техникэнь сагтаа заһабарилагдаагүй. Мүнгэн үгы байгаа. Гэхэтэй хамта, муухай коронавирус үбшэн һаад ушаруулна, - гэжэ Алексей Хандархаев хөөрэнэ.

“ЭкоАльянсын” тусхай оньһон техникын эбдэрхэдэ, тэдээндэ мүнгэн заһабарилгада һомологдоо. Теэд сэбэрлэжэ байһан талмайнь дахинаа бог шоройгоор дүүрээ.

Һүүлэй үдэрнүүдтэ тэндэ хоёр ашаанай автомашина болон нэгэ погрузчик хүдэлнэ. Бог шорой Селенгинск тосхоной тусхай талмайда гаргагдана.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Буряад Уласай байгаалиин нөөсэнүүдэй яаман