Ниигэм 20 nov 2020 293

Буряад Уласта һалхитай үдэр мандаба

Уларил шэнжэлэгшэдэй мэдээсэһээр уласай ехэнхи дэбисхэртэ саһан орохоор багсаамжалагдана. Байгал шадар болон Бабантын аймагта һүниндөө болон үдэрэй туршада саһалха. Баруун хойноһоо секундын 6-11 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Зарим сагта һалхин секундын 15-18 метр хүрэтэр шангадаха. Һүниндөө 15-20 градус хүйтэн хонохо. Саһанай орохо үедэ 7-12 градус хүйтэн тогтохо. Баруун урда болон хойто аймагуудаар 25-30 градус хүйтэн хонохо. Үдэртөө ехэнхи нютагуудаар 5-10 градус, зарим газарта 13-18 градус хүйтэн байха.
Улаан-Үдэ хотодо үдэрэй туршада багаханаар саһан орожо болохо. Баруун хойноһоо 6-11 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Һүниндөө 15-17, үдэртөө 7-9 градус хүйтэн байха.

Фото: pixabay.com