Ниигэм 20 nov 2020 300

​Буряадта ерэһэн аяншалагшад хүнгэлэлтэдэ хүртэхэ

Түрэл гүрэн дотороо аяншалдаг хүн зондо гаргалагшадаһан мүнгэнэй хуби бусаалга үргэлжэлүүлһээр. “Туристический кешбэк” гэһэн гүрэнэй программын ёһоор, 20 процент хүрэтэр мүнгэн гэдэргэнь үгтэхөөр хараалагданхай.

Үнгэрһэн хабар Ростуризм иимэ гүрэнэй программа зохёожо эхилээ һэн гээд һануулая. Зунай аяншалгын хаһын үедэ бэелүүлэгдэжэ, олон аяншалагшадай үндэр сэгнэлтэдэ хүртөө. Харин мүнөө үбэлэй аяншалгын хаһын үедэ дахинаа нэбтэрүүлэгдэхэнь.

2020 оной октябриин 15-һаа болон декабриин 5 болотор аяншалха путёвко абабал, мүнгыетнай бусааха аргатай. Гэхэтэй хамта, аяншалан амаралга 2021 оной январиин 10 болотор дүүрэхэ ёһотой.

“Туристический кешбэк” гэһэн программада Буряадаймнай аяншалгын 7 операторнууд хабаадана. Тиигэжэ 18 зошод буудал оролсоно.

Бүхы һонирхоһон мэдээнүүдые мирпутешествий.рф болон baikaltravel.ru/cashback/ гэһэн сайтнуудта орожо, танилсаха аргатайт.

Автор: Борис БАЛДАНОВ