Ниигэм 23 nov 2020 686

​Буряадай эдир ойн харуулшан федеральна-тойрогой мүрысөөндэ түрүүлбэ

© фото: Буряад Уласай ойн ажахын мэдээсэлэй албан

Алтайн хизаарай хүүгэдэй технопаркын онлайн тайлмайда Сибириин болон Алас Дурнын федеральна тойрогуудай эдир шэнжэлэгшэдэй «Ерээдүйдэ алхам» гэһэн мүрысөөн эмхидхэгдээ. Алтайн болон Красноярска хизаарнуудай, Эрхүү можын, Буряад болон Хакас уласуудай 200-һаа дээшэ һурагшад болон оюутад эрдэмэй-шэнжэлгын ажалнуудаа дурадхаа.

Загарай аймагай «Берёзка» гэһэн һурагшадай ойн ажахын Виктор Грабовский Буряадаа түлөөлөө. «Экология» гэһэн шэглэлдэ Шпалозаводскойн дунда һургуулиин 8-дахи классай һурагша 1-дэхи һуури эзэлээ. Тэрэ Барнаул хотын түлөөлэгшэдые илаһан байна.

Дурадхаһан ажалдаа Виктор нарһан модо яагаад ургуулхаб гэжэ шэнжэлгын ажал ябуулһан байна.

Фото: Буряад Уласай ойн ажахын мэдээсэлэй албан