Ниигэм 25 nov 2020 215

​Улаан-Үдэдэ мяханай яармаг эмхидхэгдэнэ

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Улаан-Үдэдэ мяханай яармаг ноябриин 25-һаа 29 болотор үргэлжэлхэ. Дүрбэн үдэрэй туршада хүдөө аймагуудай 350 ажахы яармагта бэлдэһэн эдеэ хоолоо наймаалха.

- Халдабарита хамшагһаа боложо, энэ жэлэй яармаг үнгэргэгдэхэ болихонь һая болотор мэдэгдээгүй байһан. Тиигэбэшье COVID-19 үбшэнһөө һэргылхэ ариг сэбэрэй бүхы дүримүүдые сахижа, ехэ түрисэлдөө, үймөө хэнгүйгөөр энэ яармаг үнгэргэхэ гэжэ шиидхэбэри абтаһан байна, - гээд, Буряад Уласай хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой сайд Дабаа-Жалсан Чирипов дуулгаба.

Мяханай наймаашад болон эндэ ерэһэн зон бэе махабадаа гамнажа, ама хамараа бүглөөд, гараа антисептигээр сэбэрлээд байхыень эмхидхэгшэд уряална.

Мяханай яармаг үнгэргэхэ табан талмай бэлэн болгогдонхой: Түбэй дэлгүүр (Свердловэй гудамжа, 34); «Стимул» (Ивалгын гудамжа, 4); «Фортуна» (Автомобилистнүүдэй гудамжа, 46/2); «Capital Mall» (Автомобилистнүүдэй гудамжа, 4а/1); «Крестьянский» (Тулаевай гудамжа, 108). Мяханай яармагай талмайнууд үглөөнэй 10 сагһаа хүдэлжэ байха гээд, Буряад Уласай Хүдөө ажахын яаманай мэдээсэлэй албан дуулгана.

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ

Фото: Буряад Уласай Засагай газар