Ниигэм 26 nov 2020 554

​Нүүрһэ олзоборилһон газар Буряадта сэбэрлэгдэнэ

© фото: Буряад Уласай байгаалиин нөөсэнүүдэй яаман

Сэлэнгэ аймагта Холбоолджоной нүүрһэн уурхай олзоборилһон газарнуудые һэргээлгын ажал түгэсэжэ байна. Буряад Уласай байгаалиин нөөсэнүүдэй яаманай мэдээсэһээр, “Экология” гэһэн үндэһэн түсэлэй “Байгал далай хамгаалга” гэһэн программын ашаар ажал ябуулагдана. 

Эндэ шулуун нүүрһэ нээмэл аргаар малтадаг байгаа бшуу. Аяар 1597 гектар газар уурхайн хаагдаһанай удаа орхигдоһон байна. Ашагта малтамал бэдэржэ газар һэндэлгын һүүлдэ үлэһэн шорой ганса 400 гаран гектар эзэлнэ. Тэндэ 336 гектар газар муухай шоройһоо сэбэрлэгдэжэ, гидро аргаар ногоон таригдаа. Мойһон, хуһан, нарһан, акаци болон шасаргана һуулгагдаа. Тиигэжэ 2020 оной август – октябрь һарануудта 42 мянган модон таригдажа, энэ дэбисхэрые хэдэн жэл болоод шэмэглэхэ.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Буряад Уласай байгаалиин нөөсэнүүдэй яаман